Externalizarea serviciilor

 

Societatea noastra va pune la dipozitie de asemenea urmatoarele servicii:

Efectuarea de foraje de monitorizare a panzei freatice;

Consultanta tehnica pentru separatoare de grasimi/hidrocarburi;

Asigurarea continuitatii Autorizatiei de mediu si informarea asupra termenilor impusi de aceasta;

Dezvoltarea unui plan de interventie in caz de poluari accidentale;

Mentinerea relatiei cu autoritatile de mediu;

Intocmirea evidentei gestiunii deseurilor conform HG 856/2002;

Elaborarea si evidenta programului de monitorizare a calitatii mediului;

Intocmirea Declaratiei privind obligatiile la fondul de mediu;

Efectuarea demersurilor si intocmirea documentatiei necesare obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor;

 

green air solutions consultingautorizatii mediuautorizatii ape aviz gospodariremonitorizari aer apa solaviz apa mediu autoroizatiigreen air solutions consultingglobe
bara jos